Yawag elektroniczne systemy ważące

Świadczymy usługi w zakresie napraw, serwisu, przeglądów, wzorcowania, konserwacji i legalizacji:

- wag samochodowych,
- wag kolejowych statycznych i dynamicznych,
- wag samochodowych do ważenia w ruchu,
- wag platformowych,


Wykonujemy przebudowy istniejących instalacji wagowych w oparciu o nowe i tańsze rozwiązania technologiczne.


Doposażamy istniejące systemy w elementy usprawniające ważenie ( zewnętrzne wyświetlacze masy, szlabany, światła sterujące ruchem, czytniki kart, kamery).


Oferujemy usługi legalizacji ponownych wszystkich typów wag z pełną obsługą techniczną i medialną (legalizacje pod klucz) oraz z wykorzystaniem i przy współudziale środków klienta.


Aktualnie chcemy zaoferować Państwu elektroniczną wagę samochodową 18m, 60T, składającą się z dwóch pomostów ważących.
Strona jest utrzymywana w systemie vFIRMA